A nyári táborok általános szerződési feltételei

Általános információk

I.1. Szervező adatai

Cégnév: Alkotó Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: Alkotó Magyarország Nonprofit Kft.

Székhely: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.

Cégjegyzékszám: 13 09 19 12 13

Adószám: 24253288-2-13

 

2. Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: 06-70/527 0550

E-mail: hello@makerspace.hu

Honlap: www.makerspace.hu

Postacím: 1143 Budapest, Ilka utca 50.

A szakkörök általános szerződési feltételei

A részvétel előfeltételei: 

- a Szakkörön legalább 11, legfeljebb 16 éves Gyermek vehet részt; 

- a Szülő a Szakkör részvételi díját határidőre megfizeti a Szervező részére; 

- jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadása.  

Általános információk

A Szakkör az általános munkarend szerinti munkanapokon kerül megszervezésre, az iskolai tanrenddel megegyező napokon.  

A Szakkörök kezdésének időpontja: a honlapon közzétett információ szerint  

A Szakkörök időtartama: 120 perc  

A Szervező fenntartja a jogát, hogy a jelen pontban megjelölt programot módosítsa (szabad kapacitás stb. függvényében).  

A szolgáltatás ellenértékét a mindenkori díjszabás alapján a Szakkör megkezdése előtt köteles a Szülő készpénzben megfizetni, vagy előzetesen átutalni a Szervező bankszámlájára. A Szülő tudomásul veszi, hogy a Szakkör programja magyar nyelven folyik.  

A Szervező a szakkör ideje alatt vállalja a gyermekek felügyeletét.